1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch sàn Forex4you

Để có thể bắt đầu đầu tư hay một giao dịch, chúng ta cần phải có một tài khoản để giao dịch... Đây là hướng dẫn mở một tài khoản trên sàn Forex4you.

Bước 1: Truy cập vào Forex4you Tại Đây

Bước 2: Tại mục Trading chọn loại tài khoản muốn mở, có thể chọn Classic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Chọn Open a classic account

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: nhập thông tin của bạn sau đó click Confirm & Continue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Kiểm tra số điện thoại đăng ký, lấy mã code điền vào ô Verification Code sau đó click Confirm & Continue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi click Confirm & Continue, nếu mã code là đúng hợp lệ thì quá trình tạo tài khoản giao dịch với Forex4you đã HOÀN THÀNH.

Bình luận

TOP