Khai Trương Chi Nhánh Miền Tây

Khai Trương Chi Nhánh Miền Tây

Ngày 15-7-2019 Khai trương văn phòng chi nhánh HC miền tây, nơi để các nhà đầu tư gặp mặt để giao lưu cũng như chia sẻ kiến thức.